Announcements

Реконструкція об’єктів пасажирського комплексу ОФ ДП “АМПУ” з улаштуванням фасаду на будівлі концертно-демонстраціного залу

Category: Announcements
Published on Wednesday, 26 July 2017 11:11
Hits: 3054

Інформуємо Вас про те, що Одеською філією ДП «АМПУ» планується проведення  переговорної процедури закупівлі робіт: Будівництво об'єкту: “Реконструкція об’єктів пасажирського комплексу ОФ ДП “АМПУ” з улаштуванням фасаду на будівлі концертно-демонстраціного залу інв. № 079599, та на будівлі Морського вокзалу (Паскомплекс) ОФ ДП “АМПУ” інв. № 073000 створення нової “зони митного оформлення” (за кодом ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) відповідно до пункту 4 частини 2 статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі”.

 

Інформація про замовника:

1.1. Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», в особі  Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).

1.2. Код ЄДРПОУ  38728457.

1.3. Місцезнаходження: Митна площа, 1, м. Одеса, Одеська область, 65026.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

–  з технічних питань:

Шевченко Юрій Володимирович - начальник відділу гідротехнічних інженерних  споруд  та капітального будівництва  (ВГІС та КБ ) ОФ ДП «АМПУ» 

Одеська обл., м. Одеса, Митна площа, 1, 65026, ОФ ДП «АМПУ», Управління № 1, каб. № 27,

тел.: (048) 729-36-71, телефакс (048) 729-31-89, e-mail: ogis This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

– з організаційних питань:

Раздорожна Ольга Юріївна – начальник відділу організації процедур закупівель ОФ ДП «АМПУ»; Митна площа, 1, Управління № 1,  каб. № 41,

Одеська область, м. Одеса,  65026,

телефон: (048) 729-47-44, телефакс: (048) 729-36-63,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Предмет закупівлі: Будівництво об'єкту: “Реконструкція об’єктів пасажирського комплексу ОФ ДП “АМПУ” з улаштуванням фасаду на будівлі концертно-демонстраціного залу інв. № 079599, та на будівлі Морського вокзалу (Паскомплекс) ОФ ДП “АМПУ” інв. № 073000 створення нової “зони митного оформлення” (за кодом ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

 

Очікувана вартість закупівлі:  10 921 414, 17 грн. без ПДВ, 13 105 697 грн. з ПДВ.

 

Замовником встановлено такі кваліфікаційні критерії згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

 

Технічні вимоги на виконання робіт за предметом закупівлі наведено у Додатку 1.

 

Для участі в переговорній процедурі закупівлі учаснику необхідно надати до ОФ ДП “АМПУ” до 12:00 год. 01 серпня 2017 року документи згідно вимог додатків наведених нижче.

 

Пропозиція  учасника переговорної процедури запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

 

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до даного запрошення;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, поштова адреса, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 12:00 год. 01.08.2017 року».

 

Документи, що входять до складу пропозиції, мають бути прошиті та сторінки пронумеровані, скріплені підписом учасника/уповноваженої особи учасника, який засвідчено відбитком печатки учасника, на кожній сторінці. Пропозиція учасника має містити загальний реєстр наданих документів із зазначенням сторінок.

 

Копії документів, які надаються у складі пропозиції мають бути засвідчені відповідно до вимог ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядної документації. Вимоги до оформлення документів".

 

Вимога про проставлення відбитку печатки не застосовується до учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. Такі учасники у складі пропозиції мають вказати відповідне застереження.

 

Дата та час засідання Тендерного комітету адміністрації Одеського морського порту, на якому будуть розкриті пропозиції учасників, 01 серпння 2017 року о 14:00 год.

 

Додатки за посиланням:

Додаток 1. Технічні вимоги.

Додаток 2. Проект договору.

Додаток 3. Перелік документів, що надаються учасником процедури закупівлі.

Додаток 4. Зразок форми пропозиція.

Додаток 5. Вимоги до ціни пропозиції учасника.